• Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri iyice değerlendirmeniz ve mali durumunuzu dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Burada Yer Alan Bilgiler ve Yorumlar Yatırım Tavsiyesi Değildir. Yatırım Danışmanlığı Hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, vb kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir...

KAP ***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP
kap.jpg***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 31.01.2023
Genel Kurul Tarihi 23.02.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.02.2023
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KÖRFEZ
Adres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
6 - 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin "Kar Dağıtımı" başlıklı 27. maddesine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve yeni şeklinin onaya sunulması.
8 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
10 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
14 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 23 Şubat 2023 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-2022 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
4-2022 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.
5-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6-2022 yılının kârının kullanım şekli görüşüldü. 2022 yılı dağıtılabilir kârından 4,60 TL (brüt), 4,14 TL (net) oranında kâr payının 27.02.2023 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.
7- Esas Sözleşmenin "Kar Dağıtımı" başlıklı 27. maddesine ilişkin değişiklikler görüşüldü ve onaylandı.
8- Yönetim Kuruluna, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtım yetkisi verildi.
9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.
10- Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.
11- Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
13- 2022 yılı yapılan bağışlar ve 2023 yılı bağış üst sınırı belirlendi.
14- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.02.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23 Şubat 2023 tarihinde yapılan, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Şubat 2023 tarihinde tescil edilerek, 28 Şubat 2023 tarih ve 10779 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118072


BIST
 
Üst